Chính sách vận chuyển

Tân Tiến áp dụng chính sách vận chuyển như sau:

  1. Nội tỉnh Quảng Ngãi
    • Miễn phí vận chuyển cho mọi giá trị đơn hàng
  2. Ngoại tỉnh Quảng Ngãi
    • Giá trị đơn hàng lớn hơn 500k: Miễn phí vận chuyển
    • Giá trị đơn hàng nhỏ hơn 500k: áp dụng phí vận chuyển đồng giá 25k/1 đơn hàng