Danh mục: Uncategorized

Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin khách hàng vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý KH, vì vậy Tân Tiến xin giới thiệu chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi như sau: 1. Mục đích thu thập thông tin Tất cả nhằm mang lại nhiều …

Bảo hành sản phẩm

1. Miễn phí bảo hành 1.1 Trường hợp bảo hành Những lỗi thuộc về chất lượng sản phẩm, bao gồm: 1.2 Thời gian bảo hành 2. Miễn trừ trách nhiệm 2.1 Những lỗi thuộc về người dùng 2.2 Quá thời hạn bảo hành 3. Bảo hành tính phí 4. Thời gian bảo hành 5. Cách …